Kunstnernettverket

Kunstnernettverket samler 19 landsomfattende organisasjoner som representerer skapende og utøvende kunstnere i Norge. Samlet har disse forbundene om lag
25 000 medlemmer.

Nettverket er et forum for landets kunstnerorganisasjoner, og et sted hvor organisasjonene kan søke alliansepartnere i ulike saker.

Kunstnernettverket arbeider med kunstnerpolitikk, med spesiell vekt på kunstneres inntektsforhold, sosiale rettigheter, stipend, vederlag og opphavsrett.

Nettverket ble etablert i 2011.

 

Politisk program til Arendalsuka 2015 (pdf)

Retningslinjene (pdf)

Protokoll over saker, høringer og innspill fra nettverket

Oversikt over utvalgene i nettverket

 

Arbeidsutvalget:

Lise Stang Lund – styreleder Norske Kunsthåndverkere (leder)
E-post: lise[at]morf.no - mobil 99 38 17 15

Sigmund Løvåsen– leder Den norske Forfatterforening
E-post: lederen[at]forfatterforeningen.no

Anders Hovind – nestleder Musikernes fellesorganisasjon
E-post: anders.hovind[at]musikerorg.no

Knut Alfsen – forbundsleder Norsk Skuespillerforbund
E-post: knut[at]skuespillerforbund.no

Ragna Lindboe – filmregissør og medlem av Norske Filmregissører og Norsk filmforbund
E-post: ragnalindboe[at]hotmail.com

 

Epost:

post[at]kunstnernettverket.no.

 

Kontaktinformasjon til organisasjonene i nettverket

 

Fakturaadresse:

Kunstnernettverket
c/o Musikernes fellesorganisasjon
Møllergata 10
N- 0179 Oslo

– all annen korrespondanse bes levert elektronisk (eventuelt avklar med gjeldende kontaktperson i nettverket).