Debattgruppa Arendalsuka

Kristine Karåla Øren – forbundsleder Norske Dansekunstnere 
Ragna Lindboe – medlem Norske Filmregissører
Anders Nielsen – kommunikasjonsrådgiver GramArt
Heidi Marie Kriznik – leder Forfatterforeningen
Monica Boracco – styreleder Dramatikerforbundet
Hilde Tørdal – styreleder Norske Billedkunstnere
Hilde Rød-Larsen – nestleder Norsk Oversetterforening

© Kunstnernettverket 2018