Debattgruppa 

Kristine Karåla Øren – forbundsleder Norske Dansekunstnere 
Marianne Kleven – styreleder Norske Filmregissører
Heidi Marie Kriznik – leder Forfatterforeningen
Monica Boracco – styreleder Dramatikerforbundet
Ruben Steinum – styreleder Norske Billedkunstnere