top of page
KN_logo_tekst_CMYK_trykk.jpg

Kunstnernettverket samler 19 landsomfattende organisasjoner som representerer skapende og utøvende kunstnere i Norge.

Samlet har disse forbundene over 
30 000 medlemmer. 

Nettverket er et forum for landets kunstnerorganisasjoner, og et sted hvor organisasjonene kan søke alliansepartnere i ulike saker. 

Kunstnernettverket arbeider med kunstnerpolitikk, med spesiell vekt på kunstneres inntektsforhold, sosiale rettigheter, stipend, vederlag og opphavsrett. 

 

Nettverket ble etablert i 2011 og har følgende retningslinjer.

bottom of page