Oversikt over uttalelser, høringssvar og innspill 2019

Innspill til Meld. St. 8 (2018-19) Kulturens kraft - Kulturpolitikk for framtida|8.2.19

Innspill til Kunstnermeldingen|26.2.19

Innspillsverksteder til kunstnermeldingen og manglende godtgjøring|12.3.19

Høringssvar angående merverdiavgift på kunst og kultur|4.9.19

Innspill barne- og ungdomskulturmeldingen|1.10.19

Høringsnotat Statsbudsjettet 2020 Familie- og kulturkomiteen |14.10.19

Høringsnotat Statsbudsjettet 2020 Utenriks- og forsvarskomitéen |15.10.19

© Kunstnernettverket 2018