top of page
Høringsuttalelser, brev og innspill 2016-2018

Innspill |til statsbudsjett 2019 til Stortingets familie- kulturkomité| 16.10. 2018​

Innspill |til statsbudsjett 2019 til Stortingets utenrikskomité| 11.10. 2018​

Innspill |til statsbudsjett 2019 til Stortingets arbeids- og sosialkomité 10.10. 2018​

Høring |Representantforslag Dok :218S| 28.09. 2018​

Høring |Rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene| 09.05. 2018​

Høring | Endring av forskrift for statens kunstnerstipend| 13.03.2018​

Høringsnotat | om forslag til ny åndverklov i Stortingets kulturkomite| 01.02.2018​

Notat | om oppnevningsrett til Stortingets kulturkomite| 06.11.2017​

Innspill| til statsbudsjett 2018 til Stortingets utenrikskomité| 01.11.2017​

Innspill| til statsbudsjett 2018 til Stortingets familie- og kulturkomité| 26.10.2017​

Høringsnotat| om forslag til ny åndsverklov i Stortingets kulturkomité| 09.05.2017​

Brev| behov for forskriftsendring for lønnsreform| 20.04.2017​

Innspill| til statsbudsjett 2017 til Stortingets utenrikskomité| 27.10.2016

Innspill| til statsbudsjett 2017 til Stortingets kulturkomité| 17.10.2016

Utredning| av Statens kunstnerstipend| 23.09.2016

Høring| – forslag til ny åndsverklov| 01.09.2016

Brev| om utflytting av administrative oppgaver – Norsk kulturråd| 29.06.2016

Høringssvar| – forslag om endret fastsetting av grunnlaget for korttidsytelsene i folketrygdloven| 20.02.2016

Innspill | til organiseringen av Statens kunstnerstipend og mulige endringer| 01.02.2016

bottom of page