top of page
Høringsuttalelser, brev og innspill 2014-2015

Innspill |til statsbudsjett 2016 til Stortingets kulturkomité| 20.10. 2015

Innspill|til statsbudsjett 2016 til Stortingets utenrikskomité| 15.10. 2015​

Notat |om statsbudsjett 2016 – lønnsreform stipender| 10.10. 2015

Politisk program Arendalsuka 2015| 12.08. 2015

Pressemelding|on politisk program i Arendalsuka| 12.08. 2015​

Høringssvar|til utkast endring av lov om Norsk kulturråd| 22.06. 2015

Høringssvar |til kunstnerøkonomiutredningen| 10.04. 2015​

Notat |til Stortingets utenrikskomité om kutt i UDs kulturstøtte| 03.03. 2015

Innspill|til statsbudsjett 2015 til Stortingets kulturkomité| 10.11. 2014​

Høringsnotat |om kutt i kulturstøtten i Utenriksdepartementet til Stortingets utenrikskomité| 17.10. 2014

Høring |om gjennomgang av Norsk kulturråd| 01.09. 2014

Innspill |til utredningen om kunstnerøkonomi| 28.08. 2014​

Notat |om tilknytningsformer og arbeidsavtaler i Den kulturelle skolesekken| 13.08. 2014​

Høringssvar |om rapporten Det muliges kunst| 27.06. 2014

Angående høringsinstanser og høringsfrist til rapporten om Norsk kulturråd| 25.06. 2014

Brev| til Norsk kulturråd om digital søknadsportal| 05.06. 2014

bottom of page