Juristgruppa

Juristgruppa arbeider med felles juridiske spørsmål slik som opphavsrett, åndsverkslov ol. Utvalget utgjøres av juristene fra alle organisasjoner.

Kontaktperson - Bjørn Alexander Brem, Norsk Filmforbund

Jurist - Christian Wadahl Uhlen, Grafill

Jurist - Marie Grønvik, Grafill