top of page
Høringsuttalelser, brev og innspill 2019-2021

Høring |Meld. St. 8 (2018-2019) Kulturens kraft - Kulturpolitikk for framtida| 08.02. 2019

Innspill |Kunstnermeldingen| 26.02. 2019​

Brev |Innspillsverksteder til kunstnermeldingen og manglende godtgjøring| 12.03. 2019​

Opprop |Fri kunst – felles ansvar| 12.06. 2019​

Høring |Høringssvar angående merverdiavgift på kunst og kultur | 04.09. 2019

Innspill |Innspill barne- og ungdomskulturmelding| 01.10. 2019

Høring |Notat til høring i familie- og kulturkomiteen om statsbudsjettet 2020| 14.10. 2019

Høring |Høringsnotat – Utenriks- og forsvarskomitéen – Statsbudsjettet 2020| 15.10. 2019

Innspill |Innspill angående DKS-tilbud til barnehager| 06.11. 2019

Høring | EUs direktiv om kollektiv rettighets- forvaltning og om åndsverklovens rekkevidde for nærstående rettigheter| 06.02. 2020

Innspill| Brev til KUD/HOD/NFD om bransjerettede tiltak i forb. koronakrisen|18.3.20

Innspill |Kunstnernettverket er bekymret for konsekvensene av DKS-avlysninger |21.4.20

Innspill | Innspill til prop 142S | 25.9.20

Høring |Høringsnotat – Arbeids- og sosialkomiteen – Statsbudsjettet 2021| 15.10.20

Høring |Notat til høring i familie- og kulturkomiteen om statsbudsjettet 2021| 2020

Uttalelse | Forslag fra Norsk filminstitutt til forskrift om endring av forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon| 16.12.20

Høring | Innspill til komitehøring til prop 53L (2020-2021) Lov kollektiv forvaltning av opphavsrett | 13.1.21

Innspill |Merknader om støtte til Kopinor | 03.02.21

Innspill |Forslag til sysselsettingstiltak for kunstnere | 23.02.21

Høring | Pensjon fra første krone | 17.03.21

Innspill | Økning av kulturbudsjett Nordisk ministerråd | 03.05.21

Høring |Høringsnotat – Utenriks- og forsvarskomitéen Statsbudsjett 2022| 21.10. 2021

Høring |Høringsnotat - Familie- og kulturkomiteen Statsbudsjett 2022| 24.10. 2021

Innstilling | Forslag til kandidater til Utvalget for statens kunstnerstipend 2022-2025 | 03.12. 21

bottom of page