top of page
Høringsuttalelser, brev og innspill 2011-2013

Innspill |Om stipendkutt til Stortingets familie- og kulturkomité| 14.11. 2013

Pressemelding |Om kutt i Kulturbudsjettet| 11.11. 2013

Innspill|Endringer i åndsverkloven| 17.10. 2013

Brev|Om kunstnernes velferd| 05.06. 2013

Innspill |Om omgjøring av GI og finansiering av nye stipendordninger| 08.02. 2013

Innspill|Om oppnevning og sammensetning av stipendkomiteer| 18.10. 2012

Protokoll |Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken| 22.06. 2012

Brev |Om kunstnernes velferd| 18.04. 2012

Innspill |Om garantert minsteinntekt GI o.a.| 20.11. 2011

Pressemelding |Om Kunstnernettverket| 13.04. 2011

Notat |Om kunstnernes velferd| 18.02. 2011

Retningslinjer for Kunstnernettverket| 11.01. 2011

bottom of page